Nieuwsmedia

Waarom

onderzoeks-journalistiek

Zo belangrijk is

Onderzoeksjournalistiek won afgelopen jaar verder terrein bij DPG Media in Nederland en België. Diepgravende producties waar vaak weken, soms zelfs maanden werk in zit en die hoog worden gewaardeerd. “Met goed doordachte reportages kun je als nieuwsmedium het verschil maken.” 

H

et hoofd leeg en de handen vrij: met die insteek werd in 2020 een ADR-brede onderzoeksredactie gevormd. Journalisten van AD en de zeven regiotitels mogen zich hier voor langere tijd vastbijten in onderwerpen waar ze in hun normale baan - met de waan van de dag en avond- en weekenddiensten - niet aan toekomen.


Joris Roes fungeerde vanaf 1 maart 2021 voor een jaar als chef van de nieuwe redactie, die zich ten doel stelt om spraakmakende verhalen, podcasts en video’s te leveren. Dat is zeker gelukt, vindt Roes, daarbij onder meer verwijzend naar producties over de wereld achter ransomware, grootschalige paardenzwendel en een zevendelige videoserie over nepmerkkleding.


Voor Roes is het allang geen vraag meer of nieuwsmedia meer aandacht moeten besteden aan onderzoeksjournalistiek. Het is meer de vraag hoeveel mensen je ervoor kunt en wilt vrijmaken. “We kunnen tot in detail nagaan welke verhalen het beste worden gelezen en hoe lang we een lezer vasthouden. Uit alle data blijkt dat diepgravende verhalen erg goed worden gewaardeerd, en dat er juist op die onderscheidende artikelen waar gedegen onderzoek voor is gedaan, abonnementen worden afgesloten.”

Joris Roes (50)

chef onderzoeks-redactie ADR In 2021. Hij iS Ook chef In van het Brabants Dagblad.

“Uit alle data blijkt dat diepgravende verhalen erg goed worden gewaardeerd”

Naast de producties die de redactie leverde, kan het werken als onderzoeksjournalist ook een snelcursus ‘omgaan met teleurstellingen’ zijn, weet Roes. “Er zijn ook dingen mislukt, en er mógen ook producties mislukken. Daarbij is het soms vooral moeilijk om het moment te bepalen wanneer je de stekker uit een onderzoek trekt.”


Toch was het bovenal een succesvol en leerzaam jaar. “We hebben nu gewerkt met een club van goede verslaggevers die een half jaar of een jaar de kans hebben gekregen om zich te ontwikkelen en onderscheiden als onderzoeksjournalist.” Want dat is de opzet in de ADR-constructie: de journalisten van de onderzoeksredactie stromen na een (half) jaar terug naar hun eigen redactie. Gepokt, gemazeld én beter in staat om hun collega’s te ondersteunen bij ingewikkelde dossiers.

De makers en hun verhaal

BELGISCHE BETROKKENHEID BIJ GENOCIDE OP DE JEZIDI'S

Bruno Struys en Brenda Stoter Boscolo

“Er waren momenten

Dat we dachten dat het

Tot niks zou leiden”

SOCIALE FRAUDE EN KINDERARBEID BIJ POSTNL BELGIË

Joppe Nuyts

“Net als de uitgebuite

Chauffeurs maakte ik

dagen van 14 À 15 uur”

Op alle platformen

In België werkt News City met een vaste, vierkoppige onderzoeksredactie die losstaat van een medium en dus breed actief is. Jonas Muylaert is meeschrijvend chef van de onderzoeksredactie die ‘op alle platformen’ actief is. Bij de ene productie krijgt VTM de primeur omdat het onderwerp zich daar beter voor leent, een volgende keer is de scoop voor een krant. Ook Muylaert denkt dat meer tijd en aandacht voor onderzoeks­journalistiek loont. “Met het snelle nieuws kun je je als nieuwsmedium niet meer onderscheiden. Ook omdat het vertrouwen in de mainstream media onder druk staat, kun je als medium met goed doordachte, diepgravende reportages het verschil maken.” 


Welke onderwerpen of thema’s je aanpakt, daarvoor bestaat geen vastomlijnde definitie. Muylaert: “Maar het is zeker een must dat het onderwerp een breed publiek aanspreekt, en menselijke verhalen blijven heel belangrijk. Bij mij gaan m’n voelsprieten omhoog als een belangrijk thema een tijdje uit het grote nieuws is.”


Als voorbeeld noemt hij de reportage die hij maakte over 3M, de fabriek die de Westerschelde ernstig vervuilde met PFAS (chemische stoffen) en na de publicatie van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws werd stilgelegd. “Als álle journalisten daarop duiken, is het moeilijk om met onderscheidend nieuws te komen.”

Jonas Muylaert (37)

chef onderzoeks­redactie News City sinds 2021. Daarvoor adjunct-hoofdredacteur VTM Nieuws en chef politiek De Morgen.

Journalistieke vrijheid

Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is als de nieuwsstorm is geluwd. Muylaert: “Ik heb voor dit dossier drie weken lang gedacht dat het niks zou worden.” Juist in zo’n periode is het belangrijk om in een team te werken en stoom te kunnen afblazen bij collega’s.


Ook essentieel volgens Muylaert: de wetenschap dat er vanuit de leiding steun en vertrouwen is. “Wij hebben de journalistieke vrijheid in tijd en thema’s. Als redactie streven we ernaar om minimaal twee keer per maand met een impactvol dossier te komen. Dat is afgelopen jaar ruimschoots gelukt, maar het is geen doelstelling die ons wordt opgelegd, dit leggen we onszelf op.”


Met de toenemende aandacht voor onderzoeksjournalistiek is misschien ook het imago gediend. Wie bij ‘onderzoeksjournalistiek’ denkt aan oude, pijprokende mannen die een half jaar bezig zijn met een productie, komt bedrogen uit. Muylaert: “We hebben een jong team en zijn regelmatig van de ‘korte klap’: ook binnen enkele dagen kun je heel relevante onderwerpen rond krijgen.”

De makers en hun verhaal

DE JACHT OP DE HANDEL IN NEPMERKKLEDING

Jorina Haspels

“Als onderzoeksjournalist

is de dagelijkse tijdsDruk minder,

maar de stress is juist groter”

DE TOESLAGEN­AFFAIRE IN NEDERLAND 

Jan Kleinnijenhuis

“Als alle instanties steeds harder

gaan roepen dat je onzin verkondigt,

zal er wel iets zitten”